Dane ogólne

Nazwa Kontraktu: Projekt i Budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja - (obecnie Raczki) włączając węzły i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od Węzła Raczki do Węzła Lotnisko - obecnie Suwałki Południe- włączając węzły)

Numer Kontraktu: 15/D/2010/2011

Ogólny opis:

W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zaprojektował i wybudował dwa nowe odcinki dróg w ciągu Drogi Krajowej NR 8 i Drogi Ekspresowej Nr 61. Budowana obwodnica jest częścią większego zadania, jakim będzie Droga Ekspresowa S61 z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu odciążenie miasta Augustowa od wzrastajacego ruchu tranzytowego, co oznacza usprawnienie rozwoju miasta będącego ośrodkiem turystyczno-uzdrowiskowym, a także ma zapewnić poprawę organizacji i zwiększenie komfortu ruchu tranzytowego i lokalnego. Układ komunikacyjny i stan dróg w mieście nie są dostosowane do przenoszenia tak natężonego ruchu tranzytowego jaki występuje obecnie.

Oczekiwane efekty realizacji Projektu:

Efekty społeczne:

• Poprawa warunków ruchu pojazdów
• Stworzenie stałych i czasowych miejsc pracy
• Rozwój ekonomiczny regionu
• Możliwość bardziej sprawnego tranzytu transportu ciężkiego

Efekty ekologiczne:

• Poprawa ładu przestrzennego
• Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki poprawie płynności ruchu pojazdów
• Ochrona krajobrazu poprzez modernizację linii przesyłowych wysokiego napięcia
• Zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin

Efekt gospodarczy:

• Skrócenie czasu przejazdu
 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 646 002 191,49 zł brutto

Maksymalna wartość zobowiązania: 688 296 417,64  zł brutto

Wartość kontraktu na zarządzanie: 9 985 256,34 zł brutto

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 470 588 235, 32 PLN

Termin realizacji: 25.10.2014

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

Zarządzanie projektem i nadzór budowy - Konsultant:

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel. +48 22 20 30 100
e-mail: biuro@egis-poland.com

Projektant i Wykonawca:

„BUDIMEX” S.A.
Biuro Budowy Obwodnicy Augustowa
Ul. Słowackiego 68
16-300 Augustów
tel. (87) 643 29 62
fax: (87) 643 00 41
e-mail: sekretariat.augustow@budimex.pl